Bị cáo Kim (sinh năm 1949, Thái Bình) tham gia tổ chức phản động có tên gọi “Khối 8406” do Nguyễn Văn Lý cầm đầu và phụ trách các tỉnh phía Bắc. Bị cáo Kim đã câu kết với một số đối tượng chống đối ở trong nước âm mưu phát triển lực lượng nhằm chống nhà nước Việt Nam.

Những hành vi chống nhà nước của bị cáo đã được cán bộ chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở địa phương hàng chục lần gặp gỡ động viên, giáo dục, kiểm điểm; cơ quan nhà nước triệu tập phê phán, cảnh cáo nhưng bị cáo vẫn không từ bỏ. Bị cáo bị cơ quan an ninh điều tra Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam ngày 6-7-2009.

TX