Mặc dù vậy, trong tháng 4, cả nước cũng có 3.810 DN quay trở lại hoạt động, tăng 11,3% so với tháng trước và tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tín hiệu cho thấy một bộ phận DN đang tái khởi động để chuẩn bị đón cơ hội kinh doanh mới khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Tính chung bốn tháng đầu năm, cả nước có 37,6 ngàn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 445,2 ngàn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 315,7 ngàn lao động, giảm 13,2% về số DN, giảm 17,9% về vốn đăng ký và giảm 29,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT Phạm Quang Vinh, sự bùng phát của dịch COVID-19 trên toàn cầu không chỉ tạo ra cuộc khủng hoảng y tế mà còn là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với kinh tế và thị trường lao động toàn cầu.