Theo đó, Sở GTVT đã thống kê vận tốc trung bình một số khu vực trên địa bàn TP.HCM các thời điểm trong ngày.
Ví dụ tại khu vực trung tâm thành phố: Giờ cao điểm sáng (20,7 km/giờ), giờ cao điểm chiều (19,3 km/giờ), giờ thấp điểm (20,9 km/giờ).
Do đó, Sở GTVT đề xuất các tiêu chí xác định tình trạng giao thông gồm vận tốc trung bình dòng xe (<10 km/giờ), tình trạng kéo dài trong thời gian 30 phút và chiều dài dòng xe trên 300 m hoặc thời gian trễ các phương tiện tại các nút giao thông có đèn tín hiệu (> 60 giây/xe).
Thời gian qua, việc xác định tình trạng giao thông đường bộ đang trên địa bàn thành phố chủ yếu dựa trên cơ sở ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, mang tính chất định tính, chưa phù hợp với tình hình giao thông thực tế.
Điều này đã gây khó khăn trong công tác tổ chức giao thông cũng như phục vụ công tác hoạch định các chính sách quản lý và điều hành giao thông đô thị.