Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm vừa có tờ trình gửi UBND TP về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03 năm 2018 của HĐND TP về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Điểm mới trong tờ trình này là Sở Nội vụ TP.HCM bổ sung một số giải pháp mới trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để chi thu nhập tăng thêm trong thời gian tới đây.

Điểm mới thứ nhất, Sở Nội vụ đề xuất việc chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở đánh giá dựa vào kết quả đầu ra (tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chất lượng và hiệu quả công việc cụ thể), thay cho phương pháp tính theo số ngày làm việc thực tế.
Theo Sở Nội vụ, việc nghiên cứu, thay đổi phương thức chi thu nhập tăng thêm này dựa trên cơ sở chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, thực thi công vụ của công chức.
Còn như phương pháp tính hiện nay, theo công văn số 1995 của UBND TP là tính theo số ngày làm việc thực tế theo phân công của cấp có thẩm quyền (kể cả ngày nghỉ lễ, Tết) để đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Điểm mới thứ hai, Sở Nội vụ nghiên cứu bổ sung giải pháp theo hướng phân cấp cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng quý gắn với hệ thống tiêu chí cụ thể theo đặc thù của ngành, lĩnh vực.
TP chỉ hướng dẫn khung tiêu chí, mức điểm và phương thức đánh giá, phân loại chung, không tiếp tục duy trì thực hiện quy định chung thống nhất.
Theo Sở Nội vụ, giải pháp này nhằm tăng cường tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, quản lý cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được phân công.
Ngoài các giải pháp mới nêu trên, trong thời gian tới, Sở Nội vụ cũng đề nghị cấp có thẩm quyền đánh giá cần rà soát kỹ về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Những người được đánh giá ở mức này phải phản ánh trung thực kết quả lao động sáng tạo và nổ lực học hỏi, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ này cũng phải đảm bảo sự phân hóa hợp lý giữa các mức độ hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, không vì thành tích cá nhân mà làm sai lệch kết quả đánh giá, phân loại cán bộ.
Đối với những ý kiến phản ánh về nguyên tắc tính “tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý”, Sở Nội vụ cho biết sẽ kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét, có chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn.
Sở Nội vụ TP.HCM cũng sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung các đối tượng được hưởng chính sách tăng thu nhập cho phù hợp. Việc này nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động an tâm công tác.
Theo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03 năm 2018 của HĐND TP, cho thấy việc đánh giá, phân loại hàng quý cơ bản được triển khai nghiêm túc, có chất lượng và công khai, minh bạch.
Tỷ lệ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình hàng quý đạt 97,5% so với tổng số công chức. Trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 70,8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 26,7%. Số lượng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hàng quý chiếm 2,2%; số lượng không hoàn thành nhiệm vụ không vượt quá 0,34%.
Từ quý 3 năm 2019 trở đi, TP áp dụng quy định đánh giá, phân loại sửa đổi, đồng thời triển khai thực hiện nguyên tắc tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị. Kết quả là tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc khối nhà nước ở TP quý 3 năm 2019 đạt 49,6% và quý 4 năm 2019 đạt 52,3% tổng số lãnh đạo, quản lý.
Kinh phí chi thu nhập tăng thêm trong năm 2018 là 2.768 tỉ đồng. Dự toán kinh phí chi thu nhập tăng thêm năm 2019 là 7.236 tỉ đồng.
Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhằm chia sẻ với người dân trong thời điểm phòng chống dịch bệnh, TP tiếp tục điều chỉnh giảm hệ số thu nhập tăng thêm.
Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3.00 áp dụng điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020. Còn với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3.00 trở xuống sẽ điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020.
Cũng theo Sở Nội vụ, trong quá trình thực hiện, từ năm 2020, TP.HCM đã mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm là người được tuyển dụng, làm việc theo chế độ hợp đồng (Nghị định số 68/2000/NĐ-CP), với mức chi trả tối thiểu 3 triệu đồng/người/quý, do cơ quan, đơn vị tự cân đối.