Theo Sở QH-KT, từ ngày 30-11-2017, TP chính thức triển khai ứng dụng thông tin quy hoạch qua mạng và điện thoại thông minh. Theo đó, người dân và doanh nghiệp có tải phần mềm thông tin quy hoạch TP.HCM về điện thoại có hệ điều hành iOS hoặc Android. Ngoài ra, cũng có thể xem trực tiếp tại website: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn.

Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng phần mềm xem thông tin quy hoạch, mới đây Sở QH-KT đã bổ sung hướng dẫn xem thông tin quy hoạch bằng video clip và định dạng PDF dưới đây:

Cùng với đó, Sở QH-KT cũng bổ sung, cập nhật dữ liệu bản đồ số quy hoạch phân khu toàn quận 1, dữ liệu bản đồ giấy các đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ, chú giải chức năng sử dụng đất, bổ sung chức năng tải tập tin tọa độ để tìm kiếm khu đất...