(PL)- Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang Lưu Ngọc Đông vừa ký ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, Thanh tra tỉnh kiểm tra một số công trình do Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2008-2015. Đoàn thanh tra phát hiện tại công trình nhà trưng bày và phần trưng bày ngoài trời (thuộc dự án xây dựng, tôn tạo Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch tại TP Vị Thanh) các bên đã xác nhận thanh toán thừa khối lượng thi công với số tiền gần 239 triệu đồng. Có hạng mục trên thực tế thi công không đủ diện tích như thiết kế (thiếu 27,8 m2, tương đương hơn 191 triệu đồng).

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do công tác giám sát, kiểm tra của chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở VH-TT&DL chưa chặt chẽ, năng lực cán bộ còn hạn chế. Người phải chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở VH-TT&DL.

GIA TUỆ