Như chúng tôi đã thông tin, mới đây KTNN cho rằng 27 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã chi không đúng dự toán ngân sách được giao, phải giảm dự toán năm sau gần 30 tỉ đồng.

Sở Y tế Bình Thuận thông tin vụ giảm dự toán gần 30 tỉ đồng - ảnh 1
Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Về nội dung này, theo Sở Y tế “UBND tỉnh giao dự toán chi thường xuyên cho các cơ sở khám chữa bệnh đã tính đến yếu tố tăng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 5 Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên do tỉnh Bình Thuận chưa áp dụng giá theo Mục 2 Điều 51 tại thời điểm 1-7-2016, do vậy khoản ngân sách cấp tại một số bệnh viện không đủ chi lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo mức lương cơ sở dẫn đến giao thừa dự toán hơn 56,2 tỉ đồng. Sau khi bù thiếu, dự toán thừa là hơn 29,3 tỉ đồng”.

Theo Sở Y tế, thực chất đây là việc lập, phân bổ dự toán ngân sách ngành từ đầu năm cân đối chưa hợp lý giữa các nguồn thu, chi, có nguồn cấp thiếu, có nguồn cấp thừa và ngành y tế Bình Thuận không chi ngân sách vượt dự toán, chi ngoài dự toán hoặc chi không đúng nội dung, vượt tiêu chuẩn, sai mục đích dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với nội dung mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh: “Hiện ngành y tế Bình Thuận đang sử dụng 1.335 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là chưa phù hợp với quy định của Chính phủ”.

Theo Sở Y tế Bình Thuận, hiện tổng số biên chế đã sử dụng: 3.760/4.855 biên chế giao, bằng 77% biên chế giao. Hợp đồng lao động đã sử dụng 347/379 chỉ tiêu. Tổng biên chế chưa sử dụng: 1.095 chỉ tiêu. Lao động hợp đồng khác: 1.335 người. Trong đó 985 lao động trong chỉ tiêu biên chế, 150 lao động các đơn vị tự ký hợp đồng được trả lương từ nguồn thu của các đơn vị. Do nhu cầu công việc chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trong ngành phải hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ; số lượng người hợp đồng này phần lớn nằm trong chỉ tiêu biên chế (theo giường bệnh) được cấp có thẩm quyền giao.

Sở Y tế Bình Thuận thừa nhận việc phải hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn do chưa tổ chức được kỳ thi tuyển viên chức y tế hàng năm, từ đó chưa tuyển dụng được vào biên chế đủ số lượng theo nhu cầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian đến, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở có liên quan sớm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức y tế để khắc phục thực trạng trên.