UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, ông Văn Công Minh, Quyền Giám đốc Sở Y tế được bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở (có thời hạn).

Trước khi được giao quyền giám đốc Sở Y tế, ông Minh là giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh viện này từng gây xôn xao dư luận vụ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong và song thai chết lưu.