Đây là những nội dung quan trọng tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2018 vừa được Chính phủ ban hành. Đáng chú ý, nghị quyết yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT và UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý và các điều kiện cần thiết để sớm vận hành hiệu quả ba đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện các đề án của Chính phủ về thành lập các đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, hoàn thiện dự án luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, trình Quốc hội thông qua.

 “Đối với các bộ quản lý chuyên ngành và các bộ, cơ quan quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết, bất hợp lý, chồng chéo, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 30-4-2018” - nghị quyết của Chính phủ nêu rõ.