(PL)- “Chất lượng nguồn nước trên lưu vực sông Đồng Nai đã được cải thiện nhưng đoạn hạ lưu vẫn còn ô nhiễm cục bộ”.

 

Đại diện văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai cho biết tại phiên họp lần thứ tám của ủy ban này ngày 22-12 tại TP.HCM.

Theo báo cáo, hiện trên lưu vực sông Đồng Nai vẫn còn 88 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dự kiến sẽ xử lý triệt để vào năm 2015. Ngoài ra còn 24 cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng khác dự kiến đến năm 2020 mới xử lý được.

Dự báo đến năm 2020 tổng lượng nước thải tại các đô thị, khu công nghiệpkhu dân cư tập trung trên lưu vực sông Đồng Nai lên đến hơn 4,4 triệu m3. Khi đó, cần phải xây dựng 51 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị lớn trên lưu vực sông với tổng công suất dự kiến đến năm 2020 hơn 2,5 triệu m3/ngày đêm.

 TRUNG THANH