Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 50.339 tỉ đồng, 1.004 ha đất.

Qua đó, TTCP kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỉ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỉ đồng); kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, TTCP cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn đang tồn tại. Theo đó, nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác thẩm định, đôn đốc, xử lý về thanh tra có nhiều cố gắng nhưng kết quả xử lý sai phạm về đất đai còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, trong hoạt động thanh tra, một số công chức, viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành Thanh tra và TTCP, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Dẫn chứng cho việc này, TTCP chỉ ra hai vụ việc tiêu cực điển hình thời gian qua là đoàn thanh tra Bộ Xây dựng và đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, qua kiểm tra nội bộ phát hiện ba vụ, ba đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 20 vụ, 10 đối tượng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 5 vụ, bốn đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

TTCP cũng thừa nhận tuy có được kết quả tích cực nhưng trong công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế.

Điển hình là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện; một số biện pháp hiệu quả thấp. Tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả, vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân.

Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán.

Song song với đó, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, việc theo dõi tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi Trụ sở tiếp công dân Trung ương chuyển đơn về địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả; công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư đã có chuyển biến nhưng chậm. Nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn nhiều sai sót…

Về nhiệm vụ thời gian tới, TTCP cho biết sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.