Thảo luận về dự án Luật GD, nhiều chuyên gia cùng cho rằng ban soạn thảo phải làm rõ hơn nữa những vấn đề mang tính nền tảng của giáo dục Việt Nam, từ triết lý giáo dục đến những nguyên tắc cơ bản.

Cụ thể, mục tiêu giáo dục trong dự thảo Luật GD cần khẳng định triết lý giáo dục Việt Nam là nhằm xây dựng con người Việt Nam toàn diện ở đức-trí-thể-mỹ, nhân văn, yêu thương con người; khai mở trí tuệ, khuyến khích, phát huy tài năng sáng tạo của học sinh, giáo viên; có tinh thần dân tộc, lòng yêu nước gắn với ý thức quốc tế, hướng tới công dân toàn cầu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quy định về đại học tư thục phải làm sao để các trường này có trách nhiệm với người học, với xã hội, “không chấp nhận tình trạng thích thì mở trường, không thích hay khi có tranh chấp thì ngừng tuyển sinh”.