“Người ta cũng đặt câu hỏi tại sao cho đến nay các ĐBQH, các ủy ban của QH chưa có ý kiến gì cả (về Formosa), chí ít phải có thông tin, dự kiến sẽ làm gì bởi vì đối với nhân dân và cử tri thì vấn đề này rất bức xúc, nó không phải bây giờ mà kéo dài tới 70 năm nữa” - ông Nghĩa nói.

“Cụm từ Formosa vừa qua được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có thể nói sự cố môi trường, có người nói là thảm họa môi trường do Formosa gây ra làm cho phần lớn cử tri rất băn khoăn, bức xúc, mấy tháng qua “ăn không ngon, ngủ không yên”” - ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng trong bốn chương trình giám sát mà Ủy ban Thường vụ QH đề xuất ra QH xem xét (gồm an toàn vệ sinh thực phẩm, dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT, cải cách hành chính, hỗ trợ ngư dân gắn liền phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng) không có cụm từ môi trường. Theo đó, ông Nghĩa đề nghị QH bổ sung chuyên đề giám sát chính sách pháp luật về đầu tư trong nước và nước ngoài liên quan đến việc phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

“Khi đặt chuyên đề này ra, chúng ta sẽ chọn giám sát ở đâu. Trong đó có nhiều ý kiến cử tri kiến nghị là phải giám sát Formosa vì đây là thời điểm thuận lợi, dự án này chưa bắt đầu, cho nên việc xem xét, xử lý có điểm thuận tiện nhất định” - ĐB Nghĩa nói.

Tại sao Quốc hội chưa có ý kiến gì về vụ Formosa? - ảnh 1
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đang đặt câu hỏi tại Quốc hội

Theo ông Nghĩa, Chính phủ đã có cố gắng lớn, nhập cuộc trong mấy tháng qua trong giải quyết hậu quả của vụ Formosa và kết quả ban đầu được nhân dân rất hoan nghênh. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng “Chính phủ cứ làm việc của Chính phủ, còn nhân dân cử tri mong muốn QH phải làm việc của QH”.

“Người ta cũng đặt câu hỏi tại sao cho đến nay các ĐBQH, các ủy ban của QH chưa có ý kiến gì cả (về Formosa), chí ít phải có thông tin, dự kiến sẽ làm gì bởi vì đối với nhân dân và cử tri thì vấn đề này rất bức xúc, nó không phải bây giờ mà kéo dài tới 70 năm nữa. Tôi cho rằng sự nhập cuộc của QH chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ, phù hợp với đường lối của Đảng, sự phân công phối hợp của các cơ quan quyền lực nhà nước. Nếu điều chỉnh kịp thời thì đáp ứng được nguyện vọng, tâm tư của cử tri, nhân dân cả nước” - ông Nghĩa nhấn mạnh.