(PLO)- UBND TP vừa thống nhất chủ trương di dời trụ sở Sở Du lịch, Sở VH&TT về khối nhà A, cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, quận 1.

UBND TP vừa thống nhất chủ trương di dời trụ sở Sở Du lịch, Sở VH&TT về khối nhà A, cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, quận 1. Do cao ốc này là chung cư cũ cải tạo, sửa chữa lại nên không đảm bảo về kỹ thuật để gia cố hội trường với sức chứa khoảng 300 người. “Sở Du lịch, Sở VH&TT di dời về khối nhà A, cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, quận 1 là phương án di dời tạm thời để chờ khu Trung tâm Hành chính TP hoàn thành đưa vào sử dụng” - văn bản của TP chỉ đạo. TP cũng giao các sở, ngành liên quan khẩn trương báo cáo sơ bộ đề án thiết kế khu Trung tâm hành chính tại 213 Đồng Khởi, quận 1, tính toán công năng, diện tích sàn số lượng các sở về khu trung tâm hành chính. Từ đó điềU chỉnh, bổ sung thêm hai sở này khi đưa vào sử dụng.


VIỆT HOA