Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết 180 DN gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn là những DN bị giảm từ 50% lao động trở lên.

Theo đó, 13.735 người lao động tại 180 DN này đã phải tạm ngừng việc, được ngưng đóng BHXH với tổng số tiền gần 60 tỉ đồng. Những DN này được tạm ngưng đóng BHXH vào quỹ hưu trítử tuất (22%) cho người lao động từ 3 đến 6 tháng.

Việc xét tạm dừng đóng BHXH cho DN là thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.