Tạm dừng hợp đồng 10 kiểm soát viên không lưu yếu ngoại ngữ
(PL)- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam vừa có văn bản đề nghị hội đồng thành viên tạm dừng hợp đồng, không trả lương đối với 10 kiểm soát viên không lưu không đạt chuẩn tiếng Anh mức 4 (mức khai thác) theo tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng thế giới.
Theo Tổng Công ty Quản lý bay, từ đầu năm tới nay đã tổ chức ba đợt đánh giá trình độ tiếng Anh của các kiểm soát viên không lưu. Qua đó phát hiện ra có tới 130 người (tương đương 31%) kiểm soát viên trên toàn hệ thống chưa đạt yêu cầu tiếng Anh mức 4. Tổng công ty đã tổ chức đào tạo cấp tốc cho 60 người. Sau đó trong lần đánh giá đầu tiên đối với 30/60 trường hợp được đào tạo thì có 10 người không đạt mức. Hiện tổng giám đốc đã có báo cáo gửi hội đồng thành viên đề nghị tạm dừng hợp đồng, không trả lương với những nhân viên này và buộc phải đi học tiếp, nếu thi không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải.

THÀNH VĂN