Ngay sau khi được HĐND TP Hà Nội bầu làm tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào sáng 25-9, ông Chu Ngọc Anh đã có bài phát biểu nhậm chức.

Mở đầu bài phát biểu, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cảm ơn các vị đại biểu HĐND TP, thay mặt cho nhân dân Thủ đô đã tín nhiệm giao cho ông giữ trọng trách Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tân Chủ tịch Hà Nội: Nguyện đem hết sức phục vụ nhân dân - ảnh 1
Ông Chu Ngọc Anh, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: BTP

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, HĐND và toàn thể nhân dân các dân tộc của TP tin cậy giao cho” - ông Anh nói.

“Tôi xin khẳng định với các đại biểu HĐND, toàn thể nhân dân Thủ đô nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể UBND TP phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.

Đồng thời sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Luôn cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân TP, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội” - tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định với trách nhiệm là Chủ tịch UBND TP, ông sẽ cùng với tập thể UBND TP phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả hệ thống chính quyền các cấp từ TP đến cơ sở. 

Tiếp tục bám sát thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, đặc biệt là năm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, bốn nhiệm vụ chủ yếu và ba khâu đột phá trong Nghị quyết của HĐND TP về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm, giai đoạn 2016-2020.

Cùng với đó là tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình hành động năm 2020 và Kế hoạch công tác quý IV năm 2020 của UBND TP.

Chủ động phối hợp với UB MTTQ TP và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện kế hoạch đã đề ra để phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên. 

Đồng thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND tập trung triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm giai đoạn 2021-2026. 

Trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để vừa đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững; vừa phát huy được các giá trị của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của quốc gia. 

Ngoài ra, ông cũng sẽ cùng tập thể UBND TP phát huy vị thế, vai trò của Thủ đô gắn kết trực tiếp với các cơ quan Trung ương, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và hội tụ nguồn nhân lực trình độ cao.

Thúc đẩy và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng lực quản lý và chuyên môn, đồng thời tăng cường phân cấp quản lý, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ. 

“Trên cương vị mới, tôi rất mong muốn và hy vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các lãnh đạo TP qua các thời kỳ, trực tiếp là Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND TP đương nhiệm về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển Thủ đô” - ông Ngọc Anh nói.

Tân Chủ tịch Hà Nội cũng mong muốn các vị đại biểu HĐND, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội thông qua hoạt động giám sát, trên tinh thần trách nhiệm chung thường xuyên có những trao đổi, tương tác để công tác lãnh đạo, điều hành của UBND TP hiệu quả, chấp hành đúng các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Thành ủy, HĐND TP. 

Ông cũng mong muốn Ủy ban MTTQ TP và các đoàn thể nhân dân thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền từ khâu hoạch định chủ trương chính sách đến khâu tổ chức thực hiện nhằm giúp cho công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.