Tích cực làm việc với các doanh nghiệp lớn cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để đề ra các giải pháp xử lý tình trạng đưa thông tin sai sự thật...”.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đưa ra yêu cầu trên tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT tháng 7, 8-2017 diễn ra ngày 11-9.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục Viễn thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ quyết liệt hơn trong công tác thu hồi SIM kích hoạt sẵn.

Theo báo cáo, trong hai tháng qua, Cục Báo chí thanh tra hai cơ quan báo chí, xử lý vi phạm hành chính bốn cơ quan báo chí. Cục tăng cường chấn chỉnh hoạt động tác nghiệp của PV, đặc biệt là các biểu hiện nhũng nhiễu, gây sức ép với doanh nghiệp…