Theo đó, giai đoạn này có mục tiêu tái cấu trúc các phân khu trách nhiệm của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội (ACC Hà Nội) từ hai phân khu hiện hữu thành ba phân khu.

Việc tái cấu trúc phân khu trách nhiệm ACC Hà Nội thành ba phân khu sẽ nâng cao hơn nữa năng lực điều hành bay, tăng khả năng khai thác vùng trời, tăng chỉ số đảm bảo an toàn, qua đó tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ không lưu của ACC Hà Nội nói riêng và Công ty Quản lý bay miền Bắc nói chung. Ngoài ra việc phân khu trách nhiệm thành ba phân khu sẽ tăng khả năng hiệp đồng thông báo hàng không dân dụng và quân sự trong nhiệm vụ quản lý hoạt động bay, quản lý vùng trời.

Tính đến 19 giờ ngày 29-5, các hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay của Công ty Quản lý bay miền Bắc hoạt động ổn định, chính xác... Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội đã điều hành gần 1.000 lượt bay an toàn theo các phân khu trách nhiệm mới.

VIẾT LONG