Tạo cơ hội cho người dân được học tập suốt đời
(PL)- Chiều 14-7, Thành ủy TP.HCM tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tạ hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang nhấn mạnh việc xây dựng xã hội học tập giúp xã hội phát triển một cách bền vững và công tác khuyến học, khuyến tài sẽ thúc đẩy quá trình xây dựng xã hội học tập.

Để hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP đạt hiệu quả cao nhất, ông Cang đề nghị các cấp đảng ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải tham gia đầy đủ, tích cực với tất cả trách nhiệm bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Ông Cang yêu cầu UBND TP, các sở/ngành, quận/huyện phải rà soát việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, trung tâm học tập cộng đồng để nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho ngành giáo dục phát triển.

Đối với Sở GD&ĐT TP, phải xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp với hội khuyến học một cách hiệu quả để công tác khuyến học, khuyến tài được triển khai sâu rộng trong thực tiễn với các mô hình cụ thể; phát huy các nguồn lực tạo cơ hội để tất cả người dân đều có cơ hội học tập và được học tập suốt đời.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ông Cang yêu cầu Hội Khuyến học TP là nghiên cứu đề xuất cho lãnh đạo TP mô hình tổng thể về mô hình xây dựng xã hội học tập tại TP.HCM. MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục vận động các thành viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài để không có trường hợp nào vì khó khăn không được học, không phát triển được năng lực.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư cho biết thực hiện Chỉ thị số 11, những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài, tổ chức khuyến học được hình thành và phát triển mạnh trong cộng đồng dân cư, từng bước hình thành trong các đơn vị, cơ quan, trường học, góp phần chăm lo việc học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề cho công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên.

TÁ LÂM