Trong hai ngày  từ 1 đến  2-12-2016, tại Vĩnh Phúc, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải nhấn mạnh công tác cải cách hành chính đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong ba khâu quan trọng đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Thứ trưởng đánh giá trong thời gian vừa qua công tác cải cách hành chính của Bộ đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể và đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Bộ vẫn còn nhiều hạn chế.

Đơn cử như cải cách thể chế còn chậm; chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện và bất cập khi triển khai vào thực tiễn; ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức chưa nghiêm; tác phong, phương thức làm việc chưa chủ động, ít sáng tạo...

Trong thời gian diễn ra tập huấn, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung liên quan đến giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành việc thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở VH-TT&DL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/TP.

Đặc biệt, tại buổi tập huấn các đại biểu đã lắng nghe TS Uhm Seung Yong, cố vấn chương trình KOICA tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, về kinh nghiệm cải cách hành chính nhà nước của Hàn Quốc và hiệu quả của cải cách hành chính trong ngành văn hóa, du lịch Hàn Quốc.