Tập huấn nâng cao lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật
(PLO)- Đây là lớp tập huấn thứ 15 do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức.

Ngày 22-11, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay” tại Thành ủy TP Cần Thơ.

Đây là lớp tập huấn thứ 15 do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức, diễn ra từ ngày 22 đến 25-11.


Lễ khai mạc lớp tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay".

Lần này có hơn 240 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh/TP; cán bộ quản lý nhà nước; cán bộ nghiên cứu, phê bình; phóng viên, biên tập viên báo chí; giảng viên… đến từ 35 tỉnh/TP khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

Khóa tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật, đội ngũ những người hoạt động báo chí chuyên sâu về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nắm bắt tình hình; có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới.

Cạnh đó góp phần nâng cao trình độ nhận thức lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; kỹ năng phê bình và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

HẢI DƯƠNG