(PL)- Hiện nhiều taxi quá đát đã chạy về các nơi khác đăng ký rồi vòng về TP.HCM hoạt động trở lại. Do vậy, ngày 31-12-2014, Sở GTVT TP.HCM đã đề nghị UBND TP có ý kiến để Chính phủ điều chỉnh quy định bất cập này.

 

Cụ thể, theo Sở GTVT, Nghị định 86/2014 quy định niên hạn với các loại xe taxi hoạt động ở các đô thị đặc biệt không quá tám năm và các địa phương khác không quá 12 năm. Do vậy, các xe taxi hoạt động ở TP.HCM sau khi hết niên hạn thì chuyển về các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An… để đăng ký. Nhưng sau đó chủ xe tiếp tục đưa các taxi hết niên hạn này về lại TP để tiếp tục hoạt động. Vì vậy, Sở GTVT kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh Nghị định 86/2014 theo hướng quy định thống nhất niên hạn xe taxi tại các địa phương.

M.PHONG