Quyết định cũng giao bà Trần Lan Anh, Phó Tổng Biên tập, thay ông Niên quản lý, điều hành tờ báo trong thời gian một tháng kể từ ngày 1 đến 31-12. Ban Biên tập báo Nhà Báo & Công Luận và cá nhân ông Niên nghiêm khắc kiểm điểm về những sai phạm của báo trong thời gian qua, đề ra giải pháp khắc phục, báo cáo thường trực thường vụ bằng văn bản trước 20-12.