Đó là một trong những thông điệp của cuộc tọa đàm chuyên đề "Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai" được tổ chức hôm nay (8-12) tại Hà Nội.

Buổi tọa đàm do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức.

Dịp này, nhóm nghiên cứu đã đưa ra những nhận diện nguy cơ tham nhũng đất đai trong một số dự án công-tư. Đồng thời, nhiều khuyến cáo về chính sách và biện pháp nhằm giảm thiểu tham nhũng trong lĩnh vực này cũng được đưa ra.

Tham nhũng đất đai đang gia tăng nghiêm trọng - ảnh 1
Tham nhũng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phản bội niềm tin và lợi ích cộng đồng.

Theo đó, tham nhũng đất đai vẫn tồn tại dai dẳng mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phòng, chống mang tính tổng thể, liên ngành.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng tham nhũng ở Việt Nam thường được hiểu là sự vi phạm pháp luật vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chỉ dựa trên những quy định của pháp luật hiện hành và không dễ áp dụng trong các dự án hợp tác công-tư, bản chất là hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
Do đó, cần tiếp cận tham nhũng từ góc độ xã hội để làm rõ những dạng tham nhũng và nguyên nhân tham nhũng trong các dự án phát triển hạ tầng, khai khoáng, sử dụng nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về tham nhũng đất đai chủ yếu liên quan tới tham nhũng nhỏ nảy sinh từ tương tác giữa người dân và cán bộ, công chức. Nguy cơ tham nhũng nảy sinh từ tương tác giữa doanh nghiệp và cán bộ, công chức là tham nhũng lớn, nghiêm trọng, ảnh hưởng tới người dân nhưng chưa được nghiên cứu.

“Tham nhũng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là phản bội niềm tin và lợi ích cộng đồng” - TS Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Quản lý châu Á-Thái Bình Dương, nhận định.

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra hàng loạt các tình huống liên quan đến các dự án về đất đai trên thực tế. Qua đó cho thấy tham nhũng đất đai nảy sinh từ tương tác giữa doanh nghiệp với cán bộ, công chức là nghiêm trọng nhất và ngày một tăng cao cùng với chủ trương đối tác công-tư.