Tuy nhiên, hiệu quả trên thực tế chưa có nhiều chuyển biến và người dân vẫn rất bức xúc, nhất là những người dân có công việc liên quan đến các cơ quan công quyền. Bà Thủy đề nghị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết nguyên nhân chính của việc chưa cải thiện đáng kể tình trạng trên do đâu, giải pháp có tính đột phá mà Chính phủ sẽ tiến hành trong thời gian tới để chống tham nhũng vặt là gì.

Trả lời sau đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay bên cạnh việc đấu tranh, làm rõ các đại án, vụ án kinh tế - tham nhũng lớn, chủ trương của Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhấn mạnh đến việc chống tham nhũng vặt. “Tham nhũng vặt là tệ nạn gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận, nhân dân. Nó liên quan đến quan hệ đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Tuy tham nhũng vặt nhưng tác hại của nó không vặt. Người ta ví những con đê cao, to, hùng vĩ có thể vỡ bất cứ lúc nào do những tổ mối rất nhỏ” - Phó Thủ tướng nói.

Theo ông Huệ, tham nhũng vặt làm băng hoại đạo đức của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; làm xói mòn niềm tin, đồng thời làm tăng chi phí không chính thức của người dân và doanh nghiệp.

Muốn chống tham nhũng vặt, Phó Thủ tướng cho rằng việc đầu tiên là hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về kinh tế, bảo đảm thống nhất, rõ ràng, không chồng chéo. Điều này cản được chuyện tùy tiện trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng nhũng nhiễu.

Phó Thủ tướng nêu rõ chúng ta cũng phải có hệ thống kiểm tra, giám sát bằng công nghệ thông tin như camera giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, nhất là ngành có rủi ro cao khi vừa rồi đã xảy ra một số vụ việc phức tạp… “Chúng ta chấn chỉnh việc nhũng nhiễu, sách nhiễu và vòi vĩnh của cán bộ, công chức, viên chức. Tôi nghĩ tới đây sẽ có một số chuyển biến” - Phó Thủ tướng khẳng định.