Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám khẳng định quá trình đánh giá thiệt hại, đền bù được công khai, minh bạch có sự tham gia trực tiếp của người dân.

Theo Thứ trưởng Tám, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng đề án “Xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường” và đã báo cáo Thủ tướng. Thứ trưởng Tám khẳng định: “Sau khi các tỉnh tổng hợp, đề xuất tổng mức bồi thường, hỗ trợ, Bộ NN&PTNT sẽ tập hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng phân bổ cho các tỉnh và trong tháng 10 sẽ giải ngân”.