- ông Lương Minh Phúc, Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị TP.HCM, cho biết vào chiều 26-3.

Theo ông Phúc, hiện tư vấn, nhà thầu đang hoàn tất việc xác định cấp phối phù hợp (dự kiến cuối tháng 5 mới xong) để áp dụng cho khu vực trồi nhựa. Trong thời gian chờ kết quả cấp phối, chủ đầu tư sẽ yêu cầu tư vấn, nhà thầu tạm thời khắc phục các hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, tình trạng trồi, lún nhựa lún tạo thành rãnh dài, sâu nhiều lần xảy ra trên đường Mai Chí Thọ (ảnh). Chủ đầu tư dự án đã cho sửa chữa nhưng một thời gian ngắn hư hỏng lại xuất hiện.

M.PHONG