Cũng theo tỉnh này, trong số trên có 585 người bị TQ bắt, trao trả, đẩy trở lại qua biên giới. Có chín người bị TQ đưa ra xét xử, 16 người bị tai nạn và chết, nhiều phụ nữ bị mất tích. Hiện tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới quốc gia, xuất cảnh, nhập cảnh. UBND tỉnh cảnh báo người dân thấy rõ phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang TQ làm thuê để không nghe lời rủ rê, lôi kéo của kẻ xấu. Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cần sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng môi giới, lôi kéo người xuất cảnh trái phép sang TQ và các nước khác nhằm ngăn chặn tình trạng qua TQ làm chui ngày càng nhiều.