(PL)- Nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết sáng 3-9, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.
Ông Đào Trung Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ trưởng đoàn thanh tra, thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2008 đến 30-6-2015. Cũng theo quyết định này, khi thấy cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Tham dự công bố quyết định thanh tra có các thành viên đoàn thanh tra, thành viên tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Về phía Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng.

NGUYỄN ĐỨC