Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra tại bảy tỉnh,thành là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thái Bình và Thanh Hóa. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm chất lượng “hộp đen” của các đơn vị, từ đó kiến nghị cơ quan quản lý có biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm.

L.ĐỨC