Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa trao quyết định điều động và bổ nhiệm ba vụ trưởng.

Theo đó, ông Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, được tổng Thanh tra Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, được tổng Thanh tra Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, được tổng Thanh tra Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ.