Ngày 17-8,  Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận số 1342/TB-TTCP về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Đồng Tháp, thời kỳ 2012 đến tháng 6-2017.


Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ 

Theo đó, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ nêu những yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; hạn chế trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, về công tác tài chính có những yếu kém trong công tác xây dựng bảng giá đất, áp dụng các quy định trong tính toán nghĩa vụ tài chính, ban hành giá không đúng quy định… dẫn tới sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 264 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ qua đã xác định một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, nhất là khối các sở của tỉnh, trong đó có một số nơi Giám đốc sở không tiếp công dân ngày nào trong suốt hơn 5 năm như: Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở VHTTDL...

Đối với việc thực hiện pháp luật Phòng chống tham nhũng, kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định còn một số mặt hạn chế, trong đó nổi cộm như việc chuyển đổi vị trí ở một số đơn vị không được quan tâm đúng mức; việc tuyển dụng, bổ nhiệm còn sai phạm, đặc biệt như tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT gồm: Chi cục Thú, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thuỷ sản và trách nhiệm thuộc Chi Cục trưởng các chi cục nêu trên và Giám đốc Sở NN&PTNT.

Cạnh đó, việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Lấp Vò khi chưa đủ điều kiện thuộc trách nhiệm của Trưởng phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý về mặt kinh tế số tiền hơn 264 tỷ đồng.


Phần kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm

Thanh tra Chính phủ cũng quy trách nhiệm để kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý hành chính trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra và biên bản làm việc của Đoàn thanh tra với các đơn vị, địa phương.

Xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng trong việc công khai, minh bạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản.

Đối với việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Lấp Vò (ông Dương Phú Thoại) không đủ điều kiện, không đúng quy định, Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét hủy bỏ Quyết định bổ nhiệm, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân tham mưu và người ra quyết định bổ nhiệm.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc tuyển dụng viên chức thuộc một số chi cục của Sở NN&PTNT; Xem xét, xử lý trách nhiệm đối Giám đốc Sở TN&MT trong việc tham mưu ban hành bảng giá đất vượt khung Chính phủ quy định; hướng dẫn thời hạn giá không có cơ sở; ban hành các phiếu chuyển thông tin địa chính không đầy đủ chính xác...

Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Cục trưởng Cục thuế trong việc áp giá sai quy định, miễn giảm tiền thuê khi chưa đủ cơ sở, xác định thời hạn giá sai quy định vượt thẩm quyền, thiếu kiểm tra hướng dẫn Chi cục thuế để xảy ra nhiều sai phạm.