Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, từ đầu năm đến nay, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 3.550 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Ngành đã phát hiện vi phạm với số tiền lên tới 50.339 tỉ đồng và liên quan tới 1.004 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân…

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành thanh tra cần tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là triển khai kế hoạch rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Ngành thanh tra cần chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong chỉ đạo, điều hành triển khai công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng...