Thanh tra kiến nghị xử lý các sai phạm ở Hậu Giang  ​
(PLO)- Qua thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 4-4, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành kết luận thanh tra quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 


Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng xem xét xử lý trách nhiệm chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đồng thời giao chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý thu trên 228 tỉ đồng.

Theo đó, qua thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Cụ thể, trên cơ sở kết quả thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 1-1-2011 đến 31-12-2016, tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện một số nội dung như: Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường; đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm giám đốc Sở TN&MT và chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang liên quan đến việc không xem xét kiến nghị xử phạt của đoàn thanh tra theo Quyết định số 441/QĐ-STNMT ngày 5-11-2015, Quyết định số 271/QĐ-STNMT ngày 23-7-2015 với tổng mức tiền phạt tạm tính gần 3,5 tỉ đồng.

Xem xét trách nhiệm của chủ tịch UBND các huyện, thị có các dự án không phù hợp quy hoạch, đặc biệt là huyện Châu Thành A; kiểm điểm Sở Tài chính, Sở TN&MT trong việc xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ thanh tra (2011-2016) tại các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Hậu Giang không đúng theo quy định của Luật Đất đai và bảng giá đất của UBND tỉnh để xác định giá (nhất là các trường hợp xác định giá sau ngày 1-1-2015).

Xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 21 trường hợp nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án.

Xem xét trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị để xảy ra vi phạm trong công tác đấu thầu gồm Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp; Ban quản lý dự án giao thông, Ban quản lý dự án Phụng Hiệp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT và chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015.

Đối với vấn đề tài chính, kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định số tiền xử lý các sai phạm về kinh tế tổng cộng hơn 230 tỉ đồng gồm: Truy thu số tiền 28.008.160.791 đồng của tám trường hợp các tổ chức, cá nhân được thuê, giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất; 99.014.402.600 đồng là tiền tạm tính đối với 21 doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính...

GIA TUỆ