Ngày 6-9, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi công bố quyết định có nhiều bên liên quan tham dự là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone Lê Nam Trà cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định số 2220/QĐ-TTCP ngày 26-8-2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định (không kể ngày nghỉ, ngày lễ). Đoàn thanh tra do ông Lê Quang Tiệp, Thanh tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Theo Quyết định số 2297/QĐ-TTCP ngày 6-9-2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra QĐ do ông Lê Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm tổ trưởng.