Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại cảng Quy Nhơn
(PLO)- Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại cảng Quy Nhơn.

Ngày 10-4, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Theo Quyết định số 776/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Đoàn thanh tra gồm năm thành viên do ông Lê Quang Tiệp, Phó Vụ trưởng Vụ 1 làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Vụ trưởng Vụ 1 Lê Sỹ Bảy đề nghị lãnh đạo Bộ GTVT và các đơn vị được thanh tra phối hợp tốt để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã chỉ đạo Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các cục, vụ, đơn vị tham mưu của Bộ GTVT liên quan tới hoạt động thanh tra phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ tài liệu cho đoàn thanh tra theo quy định.

Trước đó, báo chí đã phản ánh về việc cảng Quy Nhơn có khối tài sản đồ sộ nhưng trước khi cổ phần hóa lại được định giá rất thấp.

TUYẾN PHAN