Thanh tra TP.HCM được bình chọn xuất sắc
(PL)- Thanh tra TP.HCM nhận được 9/9 phiếu đề nghị nhận cờ thi đua của Chính phủ. Đó là kết quả bầu chọn tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014 của khối thi đua VI diễn ra ngày 26-12 do Cục Thi hành án TP.HCM tổ chức.
Ngoài ra, khối thi đua VI đề nghị cờ thi đua của UBND TP cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Cục Thi hành án, Bộ Tư lệnh TP và Thanh tra TP. Hai đơn vị Sở Tư pháp và TAND TP.HCM xin rút không nhận cờ thi đua để nhường cơ hội lại cho các đơn vị khác (vì năm ngoái đã được nhận).

Được biết khối thi đua VI là khối nội chính gồm các đơn vị thuộc ngành tư pháp, thanh tra, kiểm sát, lực lượng vũ trang, chịu trách nhiệm thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự, trị an và an ninh của TP.HCM.

NGÂN NGA