Trong khuôn khổ hoạt động của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng phê duyệt, ngày 24-10, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Bình đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định thanh tra trách nhiệm đối với chủ tịch UBND tỉnh này.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh là người chủ trì hội nghị. 

Đoàn thanh tra gồm sáu thành viên do ông Trần Hữu Lợi, Phó Cục trưởng Cục 1, làm trưởng đoàn; thời gian làm việc thực tế là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Nội dung thanh tra bao gồm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, đất đai và môi trường giai đoạn 2011-2016 và thực hiện pháp luật về đất đai, môi trường, giai đoạn 2006-2016.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: Đoàn thanh tra cần phải tập trung sâu sát hơn về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh và UBND các cấp; tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo mật thông tin, bám sát kế hoạch; phối hợp tốt cùng tỉnh Thái Bình để đảm bảo kết quả thanh tra đúng tiến độ; thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là không gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Về phía địa phương, ông Thanh cũng đề nghị tỉnh Thái Bình tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp nhận quyết định thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - ông Nguyễn Hoàng Giang cho rằng đây là một cơ hội giúp tỉnh phát huy thế mạnh cũng như khắc phục hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, đất đai và môi trường.

Ông Giang cũng đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ, phối hợp và cung cấp đầy đủ tư liệu cho Đoàn thanh tra. Bên cạnh đó, thay mặt UBND tỉnh Thái Bình, ông cũng bày tỏ sự lưu tâm của Thanh tra Chính phủ đối với tỉnh trong thời gian qua.