(PLO)- Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố quyết định kế hoạch thanh tra trách nhiệm đối với sáu chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Nam,  Kon Tum, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Bình, Bắc Ninh vào năm 2016.

Cụ thể, TTCP sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với chủ tịch UBND sáu tỉnh nêu trên. 

Cũng theo kế hoạch này, TTCP sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều của Bộ NN&PTNT; thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, PCTN đối với Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, TTCP cũng sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP.HCM, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo TTCP, quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm đã được Thủ tướng phê duyệt, yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN của Chính phủ. 


Đặng Trung