Thanh tra việc cử đoàn đi nước ngoài của nhiều bộ ngành
(PLO)- Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của nhiều bộ, ngành, địa phương.

Ngày 11-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra chuyên đề việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương.

Nội dung thanh tra là việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương. Trong đó bốn bộ, cơ quan ngang bộ và sáu địa phương đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp; tám bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 12 địa phương được yêu cầu gửi báo cáo phục vụ công tác thanh tra chuyên đề.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2012 đến 31-12-2016. Thời hạn tiến hành thanh tra là 90 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra có 14 thành viên, do ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn. 

Bên cạnh đó, tổng Thanh tra Chính phủ cũng ban hành quyết định thành lập tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Tổ có ba thành viên, do ông Dương Văn Phấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với đoàn trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra; cử cán bộ đầu mối làm việc với đoàn. 

TUYẾN PHAN