Thanh tra việc trả tiền trợ giá xe buýt
(PL)- “Thanh tra Sở GTVT sẽ tiến hành thanh tra việc thanh toán tiền trợ giá cho xe buýt đến xã viên ở ba hợp tác xã (HTX) rồi mở rộng việc thanh tra đối với các đơn vị khác”.

Ngày 16-11, ông Lê Vĩnh Phát, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết như trên.

Ba đơn vị bị thanh tra đợt này là HTX Việt Thắng (quận 6), HTX Vận tải số 26 (huyện Nhà Bè) và HTX Vận tải số 28 (huyện Bình Chánh).

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, hiện các HTX xe buýt được trợ giá đã giữ lại tiền quản lý và trả tiền cho xã viên có mức khác nhau, dù cùng loại xe, số ghế. Điều này khiến xã viên phân bì, khiếu nại kéo dài. Sau đợt thanh tra đột xuất này, Thanh tra Sở sẽ tham mưu cho Sở GTVT xây dựng phương thức, quy chế, tỉ lệ cấp phát tiền trợ giá thống nhất trong khối HTX.

L.ĐỨC - H.TUYÊN