Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Kết quả thanh tra cho thấy trong những năm qua tập thể lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhưng còn một số hạn chế thiếu sót. 

Thanh tra yêu cầu Sở Y tế Cần Thơ nộp hơn 2,3 tỉ đồng - ảnh 1
Trụ sở Sở Y tế TP Cần Thơ.

Cụ thể, Sở Y tế đã xây dựng tên quy chế chưa chính xác, thiếu định mức chi, một số nội dung chưa phù hợp. Thu, chi tài chính một số nội dung và chứng từ chi còn thiếu thủ tục, xác định số tiết kiệm cuối năm chưa chính xác, chưa mở sổ theo dõi quyết toán km xe đi công tác để thanh toán tiền nhiên liệu, chưa xử lý số dư cuối kỳ của năm 2017 từ nguồn thu phí đăng ký hành nghề để nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Hiện Sở đã nộp khắc phục số tiền này.

Ngoài ra, việc thực hiện nâng cấp, sửa chữa, mua sắm đối với các đơn vị trực thuộc: kết quả kiểm tra cho thấy Sở Y tế và các đơn vị thực hiện công tác đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa cũng còn một số thiếu sót hạn chế trong công tác giám sát đơn vị thi công dẫn đến việc đơn vị thi công thực hiện chưa đúng theo hồ sơ đã phê duyệt với tổng số tiền là hơn 240 triệu đồng...