Báo cáo của Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí tại hội nghị cho hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra và ban hành Thông báo số 292-TB/UBKTTW ngày 21-9-2017 về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân liên quan.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm cũng như đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Bộ Chính trị cũng đã ban hành quyết định kiện toàn nhân sự bí thư Thành ủy. 

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt TP nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung) và nhiệm kỳ 2020-2025. 


Sáng nay, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10 đã chính thức diễn ra sau khi có bí thư mới. Ảnh: LÊ PHI

Theo báo cáo, trong quý III và chín tháng đầu năm, trên địa bàn phát sinh nhiều vấn đề nổi cộm, phức tạp. Điều này tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và uy tín, hình ảnh TP, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhất là sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan.

Sau khi Bộ Chính trị đã có quyết định kiện toàn nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, tập trung ổn định tình hình, thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Theo báo cáo, tình hình kinh tế-xã hội TP cơ bản ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đảm bảo tiến độ kế hoạch. Đặc biệt, thu ngân sách đạt khá so với dự toán và tăng 22,4% so với cùng kỳ. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được triển khai khẩn trương, đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên, tình hình chung của TP tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm, động lực làm việc có biểu hiện giảm sút. Cùng đó là tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra, một số điểm nóng ô nhiễm môi trường. 

 

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập năm đoàn kiểm tra, bốn đoàn giám sát đối với các cá nhân, địa phương, đơn vị. Trong chín tháng, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 488 tổ chức đảng, 1.856 đảng viên; giám sát 126 tổ chức đảng, 306 đảng viên; thi hành kỷ luật 111 đảng viên vi phạm, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra tám đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 256 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 29 tổ chức đảng cấp dưới với 48 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong mốc thời gian kiểm tra; thực hiện giám sát chuyên đề 130 đảng viên và 78 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên vi phạm. 

---------------------------------------------------------------------------

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, TP đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.416 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 18,408 ngàn tỉ đồng, tăng 37,05% vốn so với cùng kỳ; đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho 73 dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới 61,6 triệu USD (tăng bốn lần so với cùng kỳ năm 2016); điều chỉnh tăng vốn cho năm dự án với vốn tăng thêm 0,89 triệu USD. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chín tháng đầu năm đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm trước, ước thực hiện 17.198,3 tỉ đồng, đạt 82,3% dự toán, tăng 22,4% so với cùng kỳ.