Thay hàng loạt lãnh đạo cấp cục, vụ ở Bộ Công Thương
(PLO)- Đối với đơn vị thay đổi tên, thành lập mới và điều chuyển cán bộ lãnh đạo từ đơn vị khác nhau thì tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách. Đối với đơn vị không thay đổi tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng.

Ngày 22-8, Bộ Công Thương cho biết Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho một số đơn vị cấp cục, vụ sau khi tách, nhập.

Theo đó, ông Đặng Huy Cường, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững; ông Phương Hoàng Kim, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Cục Điện lực và năng lượng tái tạo; ông Nguyễn Việt Sơn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Dầu khí và than.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, được giao trọng trách phụ trách Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Ông Lê Triệu Dũng phụ trách Cục Phòng vệ thương mại. Cục Thương mại điện tử và kinh tế số tạm thời do bà Lại Việt Anh phụ trách cho đến khi bổ nhiệm cục trưởng.

Ông Trương Thanh Hoài, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, được giao phụ trách Cục Công nghiệp (gộp Vụ Công nghiệp nặng và Vụ Công nghiệp nhẹ). Vụ Phát triển nguồn nhân lực do bà Nguyễn Thị Lâm Giang phụ trách. Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp do ông Vũ Quốc Anh phụ trách. Cục Công Thương địa phương do ông Ngô Quang Trung phụ trách.

Ông Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ, phụ trách Vụ Thị trường trong nước. Ông Trần Quốc Toản, nguyên Vụ phó Vụ Thương mại biên giới và miền núi, giữ chức phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu. Bà Lê Hoàng Oanh, phụ trách Vụ Thị trường châu Á-châu Phi. Ông Đặng Hoàng Hải phụ trách Vụ châu Âu-Mỹ.

Các đơn vị khác như Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Vụ KH&CN, Cục Hóa chất, Vụ Tổ chức cán bộ,… vẫn giữ cán bộ cấp trưởng như trước đây. Riêng lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường sẽ được bổ nhiệm khi Tổng cục này ổn định khâu tổ chức bộ máy.

Bộ Công Thương cho biết để có thời gian rà soát chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị một cách kỹ lưỡng, đảm bảo được theo yêu cầu của Nghị định 98/2017, Ban cán sự thống nhất với đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ về chức năng nhiệm vụ tạm thời của các đơn vị.

Đối với đơn vị thay đổi tên, thành lập mới và điều chuyển cán bộ lãnh đạo từ đơn vị khác nhau thì tạm thời giao phụ trách đơn vị; đối với đơn vị không thay đổi tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng. Sau khi ổn định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị theo quy định.

Đối với cấp phó đơn vị, Ban cán sự thống nhất bước đầu điều động nhân sự cấp phó theo sự điều chuyển về chức năng nhiệm vụ. Sau đó sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để sắp xếp lại theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là một đơn vị chỉ có ba cấp phó.

Trước đó, Thủ tướng đã ký Nghị định 98/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, trong đó bộ này sẽ tiến hành xóa tên, tách, nhập một số đơn vị và giảm đầu mối đơn vị từ 35 xuống còn 30.

TRÀ PHƯƠNG