Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên bố trí công an chính quy tại 100% địa bàn các xã.

Thêm 1 tỉnh bố trí 100% công an xã chính quy - ảnh 1
Công an tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, Công an tỉnh An Giang thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo hai mô hình. Đối với xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự sẽ bố trí năm công an (một trưởng, một phó và ba công an viên); đối với xã còn lại thì bố trí ba công an (một trưởng, một phó và một công an viên).

Hiện tại Công an tỉnh An Giang đã bố trí công an chính quy tại 119/119 xã (đạt tỉ lệ 100%) với tổng số 427 cán bộ, sớm hơn so với lộ trình là hoàn thành vào năm 2021.

Toàn bộ công an chính quy bố trí về xã đều được lựa chọn từ các đơn vị nghiệp vụ qua sắp xếp, tổ chức bộ máy và từ các đội nghiệp vụ công an cấp huyện. Riêng với chức danh trưởng công an xã, các cán bộ được bố trí đều đủ điều kiện, độ tuổi để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó Bộ Công an hoàn thành dự thảo lần hai nghị định quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Bộ này đã đưa ra lộ trình cụ thể trong việc thực hiện chính quy công an xã trên toàn quốc.

Cụ thể, đối với các xã đang thiếu trưởng công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì trưởng công an cấp huyện báo cáo giám đốc công an cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, điều động công an chính quy thay thế.

Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: Trưởng công an cấp huyện tham mưu với chủ tịch UBND cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: Căn cứ tình hình an ninh trật tự của địa phương, giám đốc công an tỉnh/TP trao đổi, thống nhất với chủ tịch UBND cấp huyện để có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay), có chính sách giải quyết phù hợp;  không bổ nhiệm trưởng công an xã hoặc phó trưởng công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Những việc này hoàn thành trước ngày 31-12-2021.

Đối với phó trưởng công an xã, công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã, thị trấn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội do trưởng công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.