(PL)- Ngày 11-4, Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức đã khai trương tại 41 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM).
Đây là văn phòng thừa phát lại thứ chín trên địa bàn TP.HCM chính thức đi vào hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại đến cuối năm 2015, TP.HCM đã cho phép thành lập thêm hai văn phòng thừa phát lại tại quận Thủ Đức và huyện Hóc Môn. Ngoài ra, hai văn phòng thừa phát lại tại quận 7 và huyện Bình Chánh đang trong quá trình thẩm định hồ sơ xin phép thành lập. Như vậy, đến cuối năm 2015, TP.HCM sẽ có 12 văn phòng thừa phát lại hoạt động thí điểm.

Được biết ngoài TP.HCM, có 12 tỉnh, thành khác cũng được thí điểm và hiện cả nước có khoảng 40 văn phòng thừa phát lại ra đời.

ĐỨC TRÍ