1. Đầu tiên là việc kết nạp Đảng đối với ông Nguyễn Đức Hoàng với hầu hết các trình tự, thủ tục, văn bản đều vi phạm các quy định của Đảng. Mặc dù ông Hoàng làm việc chưa đủ ít nhất một năm theo quy định, chi bộ phía Nam Công ty CP Chứng khoán dầu khí đã vội vàng làm thủ tục, ra nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng đối với ông.

Mặc dù hầu hết các thủ tục, văn bản trong hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng đối với ông Hoàng đều vi phạm nhưng chỉ hơn một tháng sau, Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam vẫn ra quyết định kết nạp ông Hoàng vào Đảng.

Vấn đề đặt ra là trách nhiệm của Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam ở đâu khi thành lập một chi bộ trái quy định, để chi bộ này ra một nghị quyết sai thẩm quyền? Vì sao một hồ sơ có hầu hết các quy trình, thủ tục, văn bản đều vi phạm mà vẫn ra quyết định kết nạp Đảng đối với ông Hoàng? Quy trình kết nạp đảng viên vốn hết sức nghiêm ngặt, chặt chẽ, phải trải qua rất nhiều khâu xác minh, kiểm tra, thẩm tra của nhiều cấp ủy, đoàn thể liên quan. Vì sao một hồ sơ như thế lại dễ dàng được chấp nhận?

2. Tiếp đến là việc chuyển Đảng chính thức đối với ông Hoàng cũng vi phạm quy định của Đảng. Theo nhìn nhận của trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, lần đầu tiên có việc một cấp ủy là VKSND tỉnh Bình Định có văn bản xin cho đảng viên dự bị được nợ giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới. Thế nhưng cũng lần đầu tiên, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định dễ dàng chấp nhận cho ông Hoàng nợ giấy chứng nhận trên và ra quyết định công nhận đảng viên chính thức. Vì sao Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định dám “xé rào” như vậy? Cũng cần đặt ra trách nhiệm của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh trong việc thẩm tra đảng tịch của ông Hoàng trước khi ra quyết định công nhận đảng viên chính thức.

3. Sau khi dễ dàng vào Đảng và được công nhận đảng viên chính thức, việc thăng tiến của ông Hoàng rất thần tốc. Từ một chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bình Định - do cha ông Hoàng làm viện trưởng, chỉ sau ba năm rưỡi, ông này được bổ nhiệm phó giám đốc Sở Ngoại vụ. Tuy nhiên, hồ sơ quá trình công tác của ông Hoàng có rất nhiều vấn đề đặt ra.

Vì sao trong các lần làm thủ tục để bổ nhiệm ông Hoàng, nhất là bổ nhiệm vào chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ, các cấp ủy Đảng, các cơ quan chức năng liên quan không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng trong đảng tịch của ông này.

Theo Sở Nội vụ, ông Hoàng được bổ nhiệm theo đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở nên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định. Tuy nhiên, đối chiếu với đề án trên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, ông Hoàng không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Phải chăng do quá ưu ái đối với ông Hoàng nên các cơ quan trên đã thiếu kiểm tra hoặc dễ dàng bỏ qua các quy định? Trách nhiệm của các cơ quan trên như thế nào khi nhanh chóng đề nghị bổ nhiệm một cán bộ trẻ làm lãnh đạo khi người này vào Đảng không đúng quy định, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định?

* * *

Tất nhiên ai cũng khuyến khích, mong muốn nhân tài trẻ phát triển, được đề bạt vào những vị trí lãnh đạo phù hợp để phát huy, cống hiến cho đất nước. Song chúng tôi nghĩ rằng xin đừng “giú trái non” để thành “chín ép”!