Trước giờ xuất kích của Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Báo động, khẩn trương vào vị trí chiến đấu.

Kiểm tra bệ phóng tên lửa trên hải trình.

Theo dõi mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Xác định hướng tác chiến theo nhiệm vụ.

Biên đội tàu đè sóng, tiến theo đội hình hiệp đồng chiến đấu.

Vận chuyển đất đá, xi măng xây dựng công trình quân, dân sự trên đảo chủ quyền Việt Nam.

Từ những viên đá nhỏ, Tổ quốc ngày càng vững chãi giữa muôn trùng sóng gió biển khơi.

Theo Tiền Phong