(PL)- TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), FTA (Hiệp định Thương mại Tự do)… đối với người nông dân tay lấm chân bùn hay người công nhân suốt ngày cắm lưng trong xưởng máy là những khái niệm nghe rất xa lạ, khó tiếp thu.

Nhưng rõ ràng lợi ích nó mang lại chắc chắn tác động một cách trực tiếp đến túi tiền, mâm cơm của từng gia đình. Vì thế làm sao để người dân hiểu về TPP, biết mình phải làm gì và xem đó như chính là cơ hội cải thiện chất lượng sống của chính mình là điều vô cùng cần thiết.

Đến lúc này có thể nói những nhà đàm phán thay mặt cho lợi ích quốc gia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phần việc còn lại rất dài nhưng rất khẩn thiết của các nhà hoạch định chính sách là làm sao hiện thực hóa những thỏa thuận đạt từ bàn đàm phán để chúng đi vào từng mảng của đời sống kinh tế-xã hội, từng hành trang của mỗi người dân, doanh nghiệp.

Các cải cách thể chế, chính sách liên quan buộc phải vận hành và hoàn thiện. Nhưng điều quan trọng hơn là những chính sách ấy phải làm sao kích thích mỗi người dân, doanh nghiệp tham gia vận hành cùng. Phải để người dân thấy mình trong đó, không chỉ với tư cách là đối tượng chịu tác động trực tiếp mà còn là chủ thể hành động để đón lấy lợi ích từ những cơ hội mà TPP mang lại.

Người nông dân rồi đây phải biết con cá, hạt gạo làng ta, cọng rau của mình tới đây sẽ phải như thế nào mới vượt qua được Thái Bình Dương mà vào với nước bạn. Phải biết những dòng hàng hóa rất sạch, giá lại rất rẻ đang chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam và cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm của chính mình. Vậy trong cuộc chơi ấy, bà con cần có những lựa chọn gì, thay đổi gì để thích ứng? Thậm chí có thể phải hy sinh cả những lợi ích của cá nhân mình để vào một mô hình sản xuất lớn hơn, hiện đại hơn, mang tính cạnh tranh toàn cầu hơn. Người công nhân, kỹ sư, trí thức đang lao động ở rất nhiều ngành nghề… tất cả đều cần hiểu mình sẽ phải chuẩn bị gì và sẽ làm gì trước làn sóng TPP đang sắp ào đến. Và sẽ không có gì xa xôi, to lớn khi nhà hoạch định chính sách làm cho mỗi người đều hiểu rằng TPP sẽ tác động đến từng mâm cơm hằng ngày của mỗi gia đình.

Chuyện tranh thủ thế nào, triển khai ra sao những vấn đề đặt ra trên đây, điều đó sẽ cho thấy tầm lãnh đạo và trách nhiệm của nhà hoạch định chính sách.

Mọi cái đã hiển hiện rất rõ trước mắt…

MẠNH LÊ